Računalništvo na šolah s prilagojenim programom (NIS in posebni program vzgoje in izobrazevanja)