Ciljna publika

To izobraževanje je prvenstveno namenjeno učiteljem, ki niso računalnikarji, pa bi vseeno radi kdaj sami kakšen didaktični po svoje prikrojili ali kar sami sami sestavili kakšen preprost primer.

Kako bo izobraževanje potekalo

Potekalo bo v obliki ciklusov videokonferenčnih večernih srečanj, ki bodo tudi snemana. Vsak ciklus bo posvečen določenemu sklopu. Na željo učiteljev bomo začeli z App Inventor, kasneje pa so predvideni še začetniški ciklusi o JavaScript in Pythonu. Zakaj začnemo z ravno z App Inventor, je podano v nadaljevanju.

Vsako srečanje bo predstavljalo učno enoto s predavanjem, zgledi in z določitvijo priložnostne domače naloge. Po potrebi bomo organizirali tudi občasna srečanja v živo v primerni računalniški učilnici.

Zaradi  interne objave priložnostnih učnih gradiv, pa tudi sicer zaradi sodelovanja take učeče se skupnosti je smiselno organizirati virtualno učilnico (Moodle). Vstop v učilnico naj ne bi bil omejen.

 

Zakaj začnemo z App Inventor?

App Inventor je nastal v istem gnezdu, kot znani Scratch in se tudi programira podobno (grafično sestavljanje programskih blokov, pa tudi samih uporabniških vmesnikov)  App Inventor je orodje, ki temelji na delu v oblaku in omogoča preprost razvoj aplikacij za mobilne naprave. Omogoča tudi atraktivno upoštevanje senzorjev, ki jih zasledimo v mobilnih napravah (pametnih telefonih). Omogoča tudi interakcijo z MindStorm in tako različne scenarije v šolskem okolju.

 

Kdaj se začne prvi ciklus?

Prvi ciklus (o App Inventor) se začne v ponedeljek, 1. septembra ob 20.00 zvečer. Vsako videokonferenčno srečanje bo trajalo 1 uro. Srečanja bodo vsak teden.


Predmet praktično in teoretično obdela racionalizirane vsebine homogenih programskih jezikov. Z uporabo osnovnih elementov vodenja procesov pri praktičnih vajah na delujočem, popolnoma odprtem projektu, pridobiva veščine potrebne za obvladovanje vodenja procesov. Predmet se dotakne osnove modeliranja z matematičnim opisom člena prvega reda, in obdela osnove delovanja mikroprocesorjev.

Willkommen in der virtuellen PeriSCop-Klasse!