Spletna učilnica je od 16. 3. 2020 začasno razširila svoj namen in je namenjena podpori učiteljem matematike za izobraževanje na daljavo v programih srednjega strokovnega, poklicnega, nižjega poklicnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.

V spletni učilnici smo svetovalke za matematiko prisotne vsak delovni dan od 8.00 - 10.00 in 13.00 - 15.00.

Vabimo vas, da se nam pridružite.

Če potrebujete ključ za vpis ali imate vprašanje povezano z izobraževanjem na daljavo, se lahko obrnete na Apolonijo Jerko ali Lidijo Pulko ali Amelo Sambolić Beganović.

Spletna učilnica je od 16. 3. 2020 začasno razširila svoj namen in je namenjena podpori učiteljem matematike za izobraževanje na daljavo v gimnazijah.

V spletni učilnici smo svetovalke za matematiko prisotne vsak delovni dan od 8.00 - 10.00 in 13.00 - 15.00.

Vabimo vas, da se nam pridružite.

Če potrebujete ključ za vpis ali imate vprašanje v zvezi z izobraževanjem na daljavo, se lahko obrnete na Matejo Sirnik ali Mojco Suban.


Spletna učilnica je od 16. 3. 2020 začasno razširila svoj namen in je namenjena podpori učiteljem matematike za izobraževanje na daljavo v osnovnih šolah.

V spletni učilnici smo svetovalke za matematiko prisotne vsak delovni dan od 8.00 - 10.00 in 13.00 - 15.00.

Vabimo vas, da se nam pridružite.

Če potrebujete ključ za vpis ali imate vprašanje v zvezi z izobraževanjem na daljavo, se lahko obrnete na Sonjo Rajh ali Valentino Herbaj ali Jernejo Bone.