Učilnica je namenjena članom UNI3 Nova Gorica.

V njej bomo objavljali obvestila, napovedi in poročila o dogodkih, ki spremljajo dejavnost društva

Učilnica je namenjena članom skupnosti UNITRI Nova Gorica.
Uporabljali jo bomo za pridobivanje veščin pri delu s spletnimi učilnicami.


Predmet je namenjen slušateljem UNITRI Nova Gorica
Vsebuje gradiva za spremljanje in pomoč pri izvedbi računalniških krožkov.

Predmet je namenjen članom upravnega odbora UNI3 Nova Gorica