....

Spletna učilnica Filmska vzgoja in film je namenjena učiteljicam in učiteljem, ki poučujejo izbirna predmeta Filmska vzgoja (OŠ) in Film (SŠ).   Je prostor, kjer ustvarjamo skupnost  učiteljev, delimo primere dobre prakse in se srečujemo na spletnih srečanjih.  Trenutno lahko v učilnici najdete gradiva preteklih uvajalnih seminarjev s področja filma in filmske vzgoje in preizkušena gradiva  učiteljic in učiteljev izbirnega predmeta filmska vzgoja.  

Učilnico urejamo in se v njej odzivamo Nina Ostan, Petra Gajžler in in Marina Katalenić. Geslo za vstop v spletno učilnico dobite pri svetovalki ZRSŠ-  Nini Ostan - nina.ostan@zrss.si.

 Vabljeni, da se vključite v učilnico in naše spletne pogovore.