rada imam vse vrste umetnosti

Pod umetnosti imam v mislih predvsem literaturo.
Zelo rada in veliko berem. Pa ne z IKT tehnologijo, čeprav imam doma že elektronski bralnik. Pokazala sem ga že učencem pri urah KIZ-a, pa so me spraševali po samih tehničnih lastnostih, ki so pa manj pomembne. Vem, da je to medij njihove prihodnosti, saj boljše obvladajo tuje jezike kot mi odrasli.
Related tags:

User interests

  • Zanimiva družba
    Sonja Antolič