K 5 Izdelava,posodabljanje,objava izdelkov

Predmeti označeno z "K 5 Izdelava,posodabljanje,objava izdelkov"

V tem predmetu boste spoznali osnove logaritma in grafa.

Dejavnosti in viri označeno z "K 5 Izdelava,posodabljanje,objava izdelkov"

Zanimanja uporabnika označeno z "K 5 Izdelava,posodabljanje,objava izdelkov"

  • Majda PreglMajda Pregl