K 5 Izdelava,posodabljanje,objava izdelkov

Predmeti označeno z "K 5 Izdelava,posodabljanje,objava izdelkov"

V tem predmetu boste spoznali osnove logaritma in grafa.

Aktivnosti in viri označeno z "K 5 Izdelava,posodabljanje,objava izdelkov"

Uporabniški interesi označeno z "K 5 Izdelava,posodabljanje,objava izdelkov"

  • Slika Majda PreglMajda Pregl