K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT

Učenje zgradbe organizmov.