Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja

Ogled različice #2
(Obnovi to različico) 

Spremenjeno: 6.6.2017 11:38   Uporabnik: Goran Medenjak  → Slika Goran Medenjak

Kaj vključuje izgradnja brezžičnih omrežij?

Izgradnja vključuje izdelavo idealnega projekta in izvedbenega projekta, izgradnjo pasivnega omrežja in nakup ter montažo aktivne opreme (CPE, stikalo in dostopovne točke).

Po kakšnem ključu se določa vrstni red VIZ za izgradnjo brezžičnih omrežij?

Vrstni red šol bo v prvi vrsti upošteval želje VIZ. V kolikor razpored ne bo enakomeren, se bodo brezžična omrežja vsako leto zgradila na približno tretjini VIZ, v sodelovanju z VIZ bodo potekala dogovarjanja za izgradnjo v naslednjem letu. Pri tem bodo upoštevane omejitve VIZ.

Kdaj se bodo na VIZ oglasili svetovalci?

Svetovalci se bodo na VIZ oglasili v letu, ki je dogovorjeno za izgradnjo brezžičnega omrežja. Skupaj s svetovalci in izvajalci se VIZ dogovori za izvedbo projekta. Temu sledijo podpisi pogodb.

Ali se lahko aktivne točke za WLAN kupujejo postopoma, vsako leto nekaj aktivnih točk?

Ne, vsa sredstva, ki so namenjena izgradnji brezžičnih omrežij se porabijo v tistem letu, ko se na VIZ gradi omrežje. Prenosi sredstev v naslednja leta niso mogoči.

Je aktivna oprema za brezžična omrežja že določena?

Ekipa strokovnjakov z Arnesa pripravlja tehnične specifikacije za opremo, ki bo omogočala centralni nadzor. Oprema bo določena, ko bodo izvedena javna naročila za aktivno opremo.

Ali sredstva za WLAN vključujejo tudi posodobitev omrežij na VIZ?

Da, VIZ lahko sredstva porabi tako za izgradnjo novega WLAN-a ali posodobitev obstoječega omrežja.

Ali bosta lahko staro omrežje in novo omrežje delovala hkrati?

VIZ se lahko odloči, da obdrži del starega omrežja, ki ga upravlja na enak način kot sedaj. Novo omrežje bo povsem ločeno od starega in se bo upravljalo centralno.

V stavbi VIZ se nahaja tudi vrtec. Lahko dostopovne točke postavimo tudi v vrtec?

Vrtci niso upravičenci sredstev.