Drugi uporabni pripomočki


E-skupnost za geografijo bo zbirala in ustvarjala seznam pripomočkov za pouk geografije tudi če niso povezani z IKTjem. Vse kar učitelj geografije lahko uporabljajo pri svojem delu.

Ali smo pozabili na Telurij? Pripravo, ki ponazarja gibanje Lune, Zemlje in Sonca.

Raba globusa pri pouku geografije.

Kaj pa naklonomer? Ga upobljamo pri terenskem merjenju strmin? Kako ga izdelati?

Lupa oz. povečevalno steklo je idealno, ker z njim določimo zrnavost kamnine, strukturo prsti, organizme v vodi ... Praktično in poceni.

Meter Najbolje tračni 3 metre dolg. Da zmerimo globino, širino, dolžino, višino. Prek njih ploščino (na 20 m2  je 5 smrek in samo 3 bukve) in prostornino. 

Stekleničico razredčene HCl. Ni vsak kamen granit. Nekateri so apnenec. In apnenci se pod solnon kislino zamehurijo lepše kot Cockta. Ko se sparita voda in ogljikov dioksid pa H2COsploh ustvarja čudesa. Da ne govorimo o čudežih, ko izhlapi H2O. Pravljica, vam rečem.

Nož v fizični (prirodni, naravni) geografiji pomaga za vegetascijske in pedološke raziskave, v družbeni geografiji za raziskavo podkožja prebivalstva.

Kurvimeter. Ali ga kdo sploh uporablja, pozna? (Krivinomer ali kurvimeter je priprava za merjenje razdalj na karti, posebno primerna za merjenje krivih črt. Dobra zadeva. Imam dva, vednar je problem v tem, da so današanje karte drugačnega merila, kot jih je imela pokojna (n.p.v m.) JLA.

Termometer za merjenje temperature zraka, vode.

Fotoaparat je prav tako nepogrešljiv pripomoček geografa, z njim dokumentirano videno na terenu.

Geološko kladivo nam včasih pride zelo prav.

Lopata. Na njo ne smemo pozabiti, če želimo npr. izkopati pedološki profil.

Kompas oz. GPS sta nujna pripomočka pri orientaciji v pokrajini.