Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja

Table of contents

1. Kaj vključuje izgradnja brezžičnih omrežij? [edit]

2. Se žično omrežje ukinja, bo ostalo samo brezžično? [edit]

3. Ali mora biti ponudnik interneta Arnes? [edit]

4. Kaj storiti, če še nismo povezani v omrežje Arnes? [edit]

5. Kako je z omrežjem na lokacijah, kjer so povezani samo z xDSL? [edit]

6. Ali lahko šola ne gradi WLAN in kupi samo računalnike? [edit]

7. Ali lahko VIZ prelije WLAN sredstva v ITK sredstva? [edit]

8. Je za prijavo potrebno izpolniti samo kosovnico ali je kje še drobni tisk?
[edit]

9. Kako bo Arnes porazdelil VIZ po letih? [edit]

10. V kateri fazi morajo VIZ določiti količino opreme za projekt WLAN na VIZ?
[edit]

11. Ali se lahko aktivne točke za WLAN kupujejo postopoma, vsako leto nekaj aktivnih točk? [edit]

12. Ali morajo VIZ zgraditi omrežje na matični šoli in na podružnici v istem letu?
[edit]

13. Ali bo WLAN na podružnicah enak kot na matični šoli? [edit]

14. Kaj storiti, če VIZ pričakuje, da se bo podružnica ukinila? [edit]

15. Kdaj se bodo na VIZ oglasili svetovalci? [edit]

16. Kakšni bodo roki za izvedbo omrežja?
[edit]

17. Ali so VIZ upravičene do obiska svetovalca, tudi če se na koncu ne odločijo za izvedbo projekta WLAN-2020?
[edit]

18. Je aktivna oprema za brezžična omrežja že določena? [edit]

19. Se VIZ do sedaj zgrajeno omrežje upošteva kot soudeležba? [edit]

20. Ali sredstva za WLAN vključujejo tudi posodobitev omrežij na VIZ? [edit]

21. Se lahko obstoječe omrežje nadgradi ali se bo delalo vse na novo? [edit]

22. Ali bosta lahko staro omrežje in novo omrežje delovala hkrati? [edit]

23. Kaj pomeni oddaljeno upravljanje omrežja? [edit]

24. Ali je VIZ kljub obstoječemu omrežju Eduroam upravičen do sredstev za WLAN? [edit]

25. VIZ v tem trenutku še nima Eduroama, ali ga implementira ali počaka izvedbo projekta WLAN-2020? [edit]

26. Kako je z omejevanjem dostopa do WLAN-a? [edit]

27. Imamo občutek, da smo gre za projekt, ki sploh ni več aktualen. Otroci imajo telefone in podatkovne pakete. [edit]

28. VIZ ima tri ločene objekte na dveh naslovih, kako se pristopi k izvedbi v takem primeru? [edit]

29. V stavbi VIZ se nahaja tudi vrtec. Lahko dostopovne točke postavimo tudi v vrtec? [edit]

Kaj vključuje izgradnja brezžičnih omrežij? [edit]

Izgradnja vključuje izdelavo idealnega projekta in izvedbenega projekta, izgradnjo pasivnega omrežja in nakup ter montažo aktivne opreme (CPE, stikalo in dostopovne točke).

Se žično omrežje ukinja, bo ostalo samo brezžično? [edit]

Ne, žično omrežje ostaja. Brezžično je namenjeno prenosnim računalnikom, tablicam, telefonom …

Ali mora biti ponudnik interneta Arnes? [edit]

To ni nujno. V primeru, če Arnes ne bo ponudnik, bo rešitev tehnično bolj kompleksna in bo zahtevala dodatno koordinacijo s ponudniki.

Kaj storiti, če še nismo povezani v omrežje Arnes? [edit]

Na Arnesu poteka vzporedna dejavnost, v okviru katere se trudimo povezati trenutno nepovezane VIZ. Če ste med takšnimi VIZ in imate dodatna vprašanja, jih naslovite na svetovanje@arnes.si.

Kako je z omrežjem na lokacijah, kjer so povezani samo z xDSL? [edit]

Tudi na takšnih lokacijah bomo zgradili WLAN, optika ni predpogoj za izgradnjo WLAN-a.

Ali lahko šola ne gradi WLAN in kupi samo računalnike? [edit]

Vse VIZ morajo glede na cilje operativnega načrta zgraditi sodoben WLAN. Dileme se bodo razreševale individualno. 

Ali lahko VIZ prelije WLAN sredstva v ITK sredstva? [edit]

Ne.

Je za prijavo potrebno izpolniti samo kosovnico ali je kje še drobni tisk?
[edit]

Potrebno je izpolnit kosovnico, vnesti številko tekočega računa VIZ in želeno leto izgradnje WLAN.

Kako bo Arnes porazdelil VIZ po letih? [edit]

Porazdelitev se bo naredila glede na razpoložljiva sredstva in kapacitete izvajalcev.

V kateri fazi morajo VIZ določiti količino opreme za projekt WLAN na VIZ?
[edit]

V letu, ko se na šoli gradi brezžično omrežje, se bo določil projekt za izvedbo WLAN-a na VIZ. Količine bodo določili izvajalci glede na usmeritve VIZ in svetovalca. VIZ bo te količine potrdil. Potem se bodo izvedla naročila opreme in začela izvajati dela.

Ali se lahko aktivne točke za WLAN kupujejo postopoma, vsako leto nekaj aktivnih točk? [edit]

Ne, vsa sredstva, ki so namenjena izgradnji brezžičnih omrežij se porabijo v tistem letu, ko se na VIZ gradi omrežje. Prenosi sredstev v naslednja leta niso mogoči.

Ali morajo VIZ zgraditi omrežje na matični šoli in na podružnici v istem letu?
[edit]

Ni potrebno. Matična šola in podružnična šola sta ločena projekta, ki se lahko izvedeta v različnih letih.

Ali bo WLAN na podružnicah enak kot na matični šoli? [edit]

Da.

Kaj storiti, če VIZ pričakuje, da se bo podružnica ukinila? [edit]

V tem primeru WLAN projekt ni smiseln. IKT oprema pa se lahko prenese na matično šolo. Prosimo, da nas o takšnih primerih obvestite.

Kdaj se bodo na VIZ oglasili svetovalci? [edit]

Svetovalci se bodo na VIZ oglasili v letu, ki je dogovorjeno za izgradnjo brezžičnega omrežja. Skupaj s svetovalci in izvajalci se VIZ dogovori za izvedbo projekta. Temu sledijo podpisi pogodb.

Kakšni bodo roki za izvedbo omrežja?
[edit]

Arnes bo porazdelil izvedbe projektov WLAN na VIZ po letih. Ko bo projekt določen za izvedbo, vas bo izvajalec obvestil, kdaj pride na VIZ. Sama izgradnja je odvisna od velikosti izvedbe. Arnes se bo trudil, da bo naredil porazdelitev VIZ po letih, kar bo omogočilo, da bodo VIZ dobili račune v letu, ko bodo prijavljeni za izvedbo.

Ali so VIZ upravičene do obiska svetovalca, tudi če se na koncu ne odločijo za izvedbo projekta WLAN-2020?
[edit]

Da.

Je aktivna oprema za brezžična omrežja že določena? [edit]

Ekipa strokovnjakov z Arnesa pripravlja tehnične specifikacije za opremo, ki bo omogočala centralni nadzor. Oprema bo določena, ko bodo izvedena javna naročila za aktivno opremo.

Se VIZ do sedaj zgrajeno omrežje upošteva kot soudeležba? [edit]

Ne.

Ali sredstva za WLAN vključujejo tudi posodobitev omrežij na VIZ? [edit]

Da, VIZ lahko sredstva porabi tako za izgradnjo novega WLAN-a ali posodobitev obstoječega omrežja.

Se lahko obstoječe omrežje nadgradi ali se bo delalo vse na novo? [edit]

Svetovalec in izvajalec vam bosta pomagala, pri odločitvi glede na trenutno stanje. Lahko se odločite in zgradite omrežje na novo, lahko premaknete obstoječe dostopovne točke v en del VIZ in zgradite novo omrežje na drugem delu VIZ. Odgovor za vašo VIZ bo jasen po pogovoru z izvajalcem in svetovalcem.

Ali bosta lahko staro omrežje in novo omrežje delovala hkrati? [edit]

VIZ se lahko odloči, da obdrži del starega omrežja, ki ga upravlja na enak način kot sedaj. Novo omrežje bo povsem ločeno od starega in se bo upravljalo centralno.

Kaj pomeni oddaljeno upravljanje omrežja? [edit]

Arnes bo poskrbel za konfiguracijo omrežja, avtomatsko preverjal pravilnost delovanja omrežja in vas usmerjal, kaj storiti v primeru napak, če napake ne bo možno odpraviti na daljavo. VIZ ne bo potreboval strokovnjaka, ki bi skrbel za omrežje.

Ali je VIZ kljub obstoječemu omrežju Eduroam upravičen do sredstev za WLAN? [edit]

Da

VIZ v tem trenutku še nima Eduroama, ali ga implementira ali počaka izvedbo projekta WLAN-2020? [edit]

Odvisno od tega ali že ima potrebno opremo za Eduroam, ali ne. V primeru, da opremo že ima in želi Eduroam takoj, to lahko naredi. Če opreme nima, naj VIZ počaka na projekt WLAN-2020.

Kako je z omejevanjem dostopa do WLAN-a? [edit]

Eduroam omogoča omejevanje dostopa.

Imamo občutek, da smo gre za projekt, ki sploh ni več aktualen. Otroci imajo telefone in podatkovne pakete. [edit]

WLAN bo podpiral učni proces na enak način za vse otroke. Omogočal vam bo vplivati na vsebine, prav tako pa tudi omejevati dostop.

VIZ ima tri ločene objekte na dveh naslovih, kako se pristopi k izvedbi v takem primeru? [edit]

Ko bodo prišli izvajalci in svetovalec prvič na VIZ, jim boste povedali, katere objekte je potrebno vključiti v projekt.

V stavbi VIZ se nahaja tudi vrtec. Lahko dostopovne točke postavimo tudi v vrtec? [edit]

Vrtci niso upravičenci sredstev.