Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja

Table of contents

1. Je potrebno na strani vzgojno-izobraževalnega zavoda (VIZ) za prijavo v program SIO-2020 pripraviti kaj posebnega? [edit]

2. Kdo ima dostop do portala EDO? [edit]

3. Ali lahko ravnatelj ali direktor pooblasti drugo osebo za uporabo portala EDO?
[edit]

4. Težave s prijavo v portal EDO. [edit]

5. Kdo bo obveščen o naslednjih korakih? [edit]

6. Ali so vse pogodbe digitalne? [edit]

7. Kdo bo nalagal dobavnice, račune in ostale dokumente na portal? [edit]

8. Kdaj lahko oddamo potrdilo FURS-a glede DDV? [edit]

9. Ali bo potrebno za vsak račun dati izjavo o zagotovljenih sredstvih? [edit]

10. Ali bo pri prvi prijavi razvidno, kakšna sredstva dobi VIZ? [edit]

11. Ali je potrebno podružnico prijaviti ločeno? [edit]

12. Ali lahko popravimo že oddano prijavo? [edit]

13. Kosovnice ne moremo digitalno podpisati, pojavi se obvestilo »The page was not displayed because the request entity is too large«. [edit]

14. Kako je s šolami, kjer je v delu šole tudi vrtec? [edit]

15. Kdaj bodo VIZ morali izpolniti svoje finančne obveznosti? [edit]

16. Kdaj šola plača svoj delež? [edit]

17. Ali je VIZ dolžan porabiti vsa sredstva?
[edit]

18. Ali je višina sredstev na organizacijo fiksna ali variabilna? [edit]

19. Ali so sredstva za matično in podružnično šolo ločena? [edit]

20. Ali v letu 2018 VIZ lahko pričakujejo račune v marcu ali aprilu 2018 v znesku 25 % za nakup IKT opreme v letu 2017, jeseni 2018 v znesku 25 % za nakup IKT opreme za leto 2018 in še za izgradnjo WLAN v celoti, če se bo na VIZ gradil v letu 2018? [edit]

21. Kako bo Arnes o Programu in financiranju obvestil občine? [edit]

22. Kako je s srednjimi šolami, ki nimajo lastnih sredstev? [edit]

23. Kdo bo izbral dobavitelja/izvajalca? [edit]

Je potrebno na strani vzgojno-izobraževalnega zavoda (VIZ) za prijavo v program SIO-2020 pripraviti kaj posebnega? [edit]

VIZ za prijavo uporablja portal EDO. Navodila za uporabo in uporabniško ime in geslo sta bila poslana vsem ravnateljem. Druga priprava ni potrebna. Navodila za uporabo portala EDO najdete na spletni strani Programa.

Kdo ima dostop do portala EDO? [edit]

Dostop do portala EDO imajo ravnatelji in direktorji VIZ, izvajalci, dobavitelji in Arnes.

Ali lahko ravnatelj ali direktor pooblasti drugo osebo za uporabo portala EDO?
[edit]

Edini uporabnik na strani VIZ je ravnatelj ali direktor.

Težave s prijavo v portal EDO. [edit]

Preverite veljavnost digitalnega potrdila. V primeru, da je potekel, bo potrebno v portal EDO vstopiti z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga prejeli ob prvi prijavi. Navodila za prvo prijavo in dodajanje novega certifikata najdete na spletni strani Programa.

Kdo bo obveščen o naslednjih korakih? [edit]

O vseh aktivnostih na portalu EDO bodo obveščeni ravnatelji ali direktorji. Obveščali bomo tudi skupnosti ROID.

Ali so vse pogodbe digitalne? [edit]

Da, vse pogodbe se podpišejo na portalu EDO. Fizično pošiljanje dokumentov ni potrebno. 

Kdo bo nalagal dobavnice, račune in ostale dokumente na portal? [edit]

Uporabniki portala so ravnatelji.

Kdaj lahko oddamo potrdilo FURS-a glede DDV? [edit]

Potrdilo se odda kot priloga pogodbi SIO-2020.

Ali bo potrebno za vsak račun dati izjavo o zagotovljenih sredstvih? [edit]

Da.

Ali bo pri prvi prijavi razvidno, kakšna sredstva dobi VIZ? [edit]

Pri prijavi bodo za vsak VIZ jasno podana sredstva in sicer ločeno za sredstva za nakup IKT opreme in sredstva za izgradnjo brezžičnih omrežij. Sredstva med seboj niso prenosljiva. Točne cene bodo znane predhodno, ko bodo izvedena javna naročila.

Ali je potrebno podružnico prijaviti ločeno? [edit]

Da, podružnice se prijavljajo ločeno.

Ali lahko popravimo že oddano prijavo? [edit]

V tem primeru nas kontaktirajte na naslov sio-2020@arnes.si. Oddano prijavo vam bomo vrnili v vnovično podpisovanje.

Kosovnice ne moremo digitalno podpisati, pojavi se obvestilo »The page was not displayed because the request entity is too large«. [edit]

Preverite, če se podpisujete s pravim digitalnim potrdilom ali uporabite drug brskalnik. 

Kako je s šolami, kjer je v delu šole tudi vrtec? [edit]

Vrtci niso upravičeni do sredstev programa SIO-2020.

Kdaj bodo VIZ morali izpolniti svoje finančne obveznosti? [edit]

Plačilo sledi uspešni dobavi IKT opreme in izvedbi del izgradnje brezžičnih omrežij.

Kdaj šola plača svoj delež? [edit]

Ko so dela končana, oziroma dobava opravljena, izvajalec/dobavitelj izstavi račun. VIZ ga posreduje Arnesu, ki nakaže sredstva ERSS VIZ, VIZ pa poravna račun v celoti.

Ali je VIZ dolžan porabiti vsa sredstva?
[edit]

Želeno je, da VIZ sredstva porabi sproti. Če ima VIZ pri temu omejitve, poraba vseh sredstev ni obvezna. Prenos sredstev v naslednjo leto ni zagotovljen. Če bodo prenosi dovoljeni, bodo VIZ o tem obveščeni naknadno.

Ali je višina sredstev na organizacijo fiksna ali variabilna? [edit]

Vsak VIZ je prejel informacijo o višini sredstev za dejavnost IKT za 4 leta in sredstev za dejavnost WLAN. Sredstva WLAN se bodo porabila v letu, ko se bo na šoli gradilo brezžično omrežje. Sredstva so določena po skupnem kriteriju glede na tip šole in število otrok. Določena sredstva so končna.

Ali so sredstva za matično in podružnično šolo ločena? [edit]

Da, sredstva za matično in podružnično šolo so ločena.

Ali v letu 2018 VIZ lahko pričakujejo račune v marcu ali aprilu 2018 v znesku 25 % za nakup IKT opreme v letu 2017, jeseni 2018 v znesku 25 % za nakup IKT opreme za leto 2018 in še za izgradnjo WLAN v celoti, če se bo na VIZ gradil v letu 2018? [edit]

Res je. Leto 2018 bo finančno bremenilo šole v višini 50 % sredstev za IKT opremo in celotnih sredstev za izgradnjo WLAN, če bo izvedba v tem letu.

Kako bo Arnes o Programu in financiranju obvestil občine? [edit]

Občine je Arnes obvestil s pomočjo združenj občin.

Kako je s srednjimi šolami, ki nimajo lastnih sredstev? [edit]

Šole naj o morebitni pomoči povprašajo MIZŠ.

Kdo bo izbral dobavitelja/izvajalca? [edit]

Dobavitelji in izvajalci bodo izbrani na javnem razpisu.