Uporabna orodja

1. MULTIMEDIJSKA ORODJA

a) Video snemanje in urejanje:

- ...

- ...

b) Snemanje dogajanja na zaslonu računalnika:

- Debut Video Capture

- ...

c) Snemanje in urejanje zvoka:

- ...

- ...

2. GLASOVALNA ORODJA

- Mentimeter

- ...

3. SODELOVALNA ORODJA:

- Padlet

- Canva

- ...

4. SPLETNO ANKETIRANJE

- ...

- ...

5. APLIKACIJE ZA PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE

- Liveworksheets

- EdPuzzle

- ...

6. ORODJA ZA KARTIRANJE, RISANJE ZEMLJEVIDOV  IN SKIC

- Izris panorame

- Kartiranje v Padletu

- ...


7. OSTALO

- Flipsnack

- ...