Podnebje

V gradivu je prikazana karta podnebnih tipov, poleg so tudi opisi podnebja.