Aurora - polarni sij

Gradivo predstavi to prelepo značilnost.