Podnebje

Razlaga podnebja s pomočjo karte in klimogramov.