Če ne bi bilo Severnoatlantskega toka...

Razlaga vpliva Severnoatlantskega toka na življenje ljudi.