Prehodnost

Razložena je prehodnost Srednje Evrope.