Vzroki in posledice onesnaženosti

S pomočjo tabele so razloženi vzroke in posledice onesnaževanja.