Lega Južne Evrope

S pomočjo zemljevida prikazana lega Južne Evrope, ter razlaga pojma Mediteran in Sredozemlje.