Evropa - splošno

Gradivo vsebuje 25 podpoglavij, ki se nanašajo na splošne naravnogeografske, kot tudi družbenogeografske značilnosti Evrope