Uvodni film v Ljubljani

Uvodno predavanje o medpredmetnosti, učnem načrtu, ciljih in načrtovanju pouka.