Hotiško jezero

Kliknite https://sl.wikipedia.org/wiki/Hoti%C5%A1ko_jezero povezavo, če želite odpreti URL.