O pokrajini

Kliknite http://sl.wikipedia.org/wiki/Dolenjska povezavo, če želite odpreti URL.