Bečka jama

Bečka jama se odpira ob metliškem vznožju Gorjancev med vasema Slamna vas in Boldraž.
Spletn stran ponuja naslednje podatke:
- lega jame;
- opis jame;
- živalstvo in rastlinstvo v jami;
- zgodovina jame;
- informacije/kontakti za oglede: http://www.metlika-turizem.si/.
Kliknite https://www.katasterjam.si/Caves/Details/6275 povezavo, če želite odpreti URL.