Kako pristopiti k načrtovanju ocenjevanja v šolskem letu 2020/2021?

Načrt ocenejvanja