Peter Svetina, Kako srečaš kenguruja

Iz zbirke Modrost nilskih konjev (DZS, 2010)