Predstavitev - primerjajmo in razvrstimo štirikotnike