Kartiranje funkcij ulice v Piranu

 Delo poteka v parih. Piran razdelimo po ulicah, vsak par opravi del kartiranja.
Click kartiranje_funkcij_naselja.doc link to view the file.