delovni zvezek MORJE

Pred tabo je delovni zvezek z nalogami glede ekskurzije. Veselo na delo!
Klikni na povezavo ND_Morje_-_ucni_list.pub za pogled na vir.