Monate

Črke raporedi tako, da boš dobil nemško ime meseca.
Click scrambeld_words_monate.doc link to view the file.