Kratki napotki za sodelovanje

Pred vami je geografska aplikacija za delo na terenu in še dve za ogled trenutnega stanja beleženja konfluenc.

Aplikacije omogočajo samostojno delo učiteljev ter njihovih učencev in dijakov.

Iskanje točk (konfluenc), kjer se križajo vzporedniki in poldnevniki, je lahko zabavno, a tudi nevarno. Zato opozarjamo, da v nedostopna, redko poseljena, zelo odročna in strma območja ne pošiljate učencev/dijakov, ter da jih opozorite na nevarnosti.

Konfluence smo določili na 0 stopinj in 5 minut natančno. V Sloveniji je takih stičišč 343.

Vaša naloga je prispevati v zbirko konfluenc v Sloveniji, za kar potrebujete prvo izmed aplikacij: 

  1. S pomočjo GNSS/GPS naprave ali pametnega telefona poiskati eno od točk na zemljevidu in jo obiskati.
  2. Fotografirati okolico točke v smeri vseh štirih strani neba.
  3. Vse fotografije s kratkim opisom vnesti v aplikacijo. Pri opisu fotografij uporabite geografsko znanje in zapišite glavne značilnosti, ki jih opazite v okolici najdene točke.
  4. Opis fotografij naj vsebuje: opis površja, rabe tal, rastlinsko združbo, najbližje naselje, vodni ali obvodni svet, če se nahaja v bližini. Točka je lahko sredi gozda, lahko je daleč stran od naselij, v visokogorju. V tem primeru opis prilagodite lokaciji konfluence.

Drugi dve aplikaciji sta namenjeni ogledu zbranih konfluenc. Prva prikaže razne analize zbranih podatkov. Druga pa na Iskalniku po zemljevidih na spletišču Uporabna geografija pokaže lokacije vseh pet-minutnih konfluenc ter v drugem sloju zemljevida doslej zabeležene in dokumentirane konfluence.   

Last modified: Wednesday, 29 September 2021, 8:41 AM