Vazalni odnos
Zemlja je bila vladarjeva - KRALJEVA. Plemičem je za opravljanje različnih dolžnosti dajal v najem zemljo - fevd, ki je sčasoma postala dedna last. Plemič, ki je zemljo sprejel - VAZAL je bil odvisen od višjega zemljiškega gospoda (seniorja).  

Kralj je zemljiško posest podelil CERKVI.

Cerkev se je kralju oddolžila tako, da je s pomočjo vere obvladovala podložnike (oblast prihaja od boga)

Del posestev so obdržali svobodni kmetje, ki so morali opravljati tudi vojaško službo. Velika večina kmetov je tako poiskala podporo in zaščito močnejših oblastnikov. S tem so postali od njih odvisni in osebno nesvobodni. Bili so zakupniki zemlje in so postali PODLOŽNIKI. V zameno so dajali dajatve (tlaka, pravda, desetina, denarne dajatve).

Oblikovala se je srednjeveška družba - na eni strani hierarhično urejeno plemstvo (posvetno in cerkveno), na drugi strani pa nesvobodni podložniki in svobodno meščanstvoLast modified: Thursday, 23 April 2020, 1:06 PM