Predstavitev predmeta in razlogi nastanka

Snov logaritemska funkcija je nastala z razlogom, da se z njo prikaže vse elemente potrebne za opravljanje spletnega tečaja. Če najdete koristne ideje ali gradiva jih seveda lahko uporabite tudi za vaše delo. 


To je testna učilnica in marsikaj se je dalo preizkusiti. Vsi nadaljnji zapisi se nanašajo na logaritemsko funkcijo za 3. letnik SSI. 

Vsem obiskovalcem pa želim veselo ogledovanje in uporabo teh strani. Verjamem, da smo se kar nadelali te zadnje 4. tedne. Hvala tudi našim mentorjem, ki so odgovarjali na vprašanja tako vestno, da se je meni kar poštni nabiralnik zapolnil z obvestili.  

Zmores

Hvala vsem.

hvala