To je testna učilnica in marsikaj se je dalo preizkusiti. Vsi nadaljnji zapisi se nanašajo na logaritemsko funkcijo za 3. letnik SSI. 

Vsem obiskovalcem pa želim veselo ogledovanje in uporabo teh strani. Verjamem, da smo se kar nadelali te zadnje 4. tedne. Hvala tudi našim mentorjem, ki so odgovarjali na vprašanja tako vestno, da se je meni kar poštni nabiralnik zapolnil z obvestili.  

Zmores

Hvala vsem.

hvala