UMIJMO SI ROKE

Majda Šmit, ZD Ljubljana Vič Rudnik

NAMEN IN CILJI

· otroci razumejo, da zaradi mikrobov, ki jih prenašamo z neumitimi rokami lahko zbolimo

· otroci razumejo, da je preventiva boljša kot kurativa – da je preprečevanje bolezni boljše, kot zdravljenje le-te

· otroci razumejo, da se lahko širjenje infekcije prepreči tako, da si roke natančno umijemo

· otroci se naučijo kako preprečiti širjenje infekcij s higienskim umivanjem rok UČNE METODE

· razgovor

· demonstracija

· praktično delo UČNE OBLIKE DELA

· učna delavnica PRIPOMOČKI ZA DELO

· umivalnik

· topla voda

· milo

· papirnata brisača

 ČAS TRAJANJA: 30 do 60 min odvisno od starosti otrok, velikosti skupine in števila umivalnikov

CILJNA SKUPINA: otroci stari od 3 do 6 let

 

NAVODILA ZA IZVEDBO

Z otroki se pogovorimo, kdaj si je potrebno umiti roke. Roke, prsti in nohti so velikokrat videti čisti, a na njih se lahko zadržujejo mikrobi in jajčeca parazitov. Otrokom razložimo, da je temeljito umivanje rok zelo pomembno, saj s toplo vodo in milom iz kože rok odstranimo mikrobe. Ko pa se med umivanjem popraskamo z nohti po dlaneh, pa jih odstranimo tudi izza nohtov.

Idejna zasnova aktivnosti, prikaže higiensko umivanje rok z dvema zgodbicama, ki sta prirejeni na poletni in zimski čas. Z otroki sedimo v polkrogu ali krogu.

Najprej med pripovedovanjem demonstriramo "na suho", nato ponavljamo gibe skupaj z otroki, ki jih ponavljajo in delajo skupaj z nami.

Demonstriramo kako odpremo pipo – s komolcem ali zapestjem, nato "speremo" roki pod vodo in pipo zapremo bodisi s 9 komolcem ali zapestjem – odvisno od velikosti in vrste pip, ki jih imajo v vrtcu.

Ob tem jih opomnimo, da ko vodo zapremo pri tem skrbimo za varčevanje vode, da ne teče, ko si roki milimo.

Demonstriramo in poudarimo, da na milnik pritisnemo enkrat in vzamemo le eno kapljico mila. (Pri tem jih vprašamo ali je prav, da na milnik pritiskamo toliko časa, da se na roki nabere mila za eno veliko lužo? Otroci velikokrat tako pritiskajo na milnike, da se jim na roki nabere veliko mila, ki ga 𔿮takoj sperejo ali pa potem v umivalniku v vodi lovijo milne mehurčke).

Nato s pomočjo ene od spodaj navedenih zgodbic pokažemo, kako kapljico (poudarimo: kapljico) mila razmažemo po rokah, da se naredijo mehurčki ali pene.

Ko sta roki namiljeni, ponovno demonstriramo, kako pipo odpremo s komolcem ali zapestjem, si pod vodo speremo roki do čistega in pipo spet zapremo s komolcem ali zapestjem.

Nato roki otresemo v umivalnik – poudarimo, da ne v ogledalo, in vzamemo eno papirnato brisačo (otroci velikokrat potegnejo več brisač, s katerimi samo delno obrišejo roki, ki ostaneta še vedno mokri. Brisači vržejo v smeti, roki si pa nato brišejo v obleko).

Z brisačo si osušimo roki, mokro brisačo pokažemo otrokom in jih pri tem opozorimo, da je naša roka večja kot njihova. Lahko prislonimo našo dlan na dlani otrok, da vidijo razliko v velikosti rok.

Poudarimo, da na koncu brisačo zmečkamo – naredimo balo sena ali kepo snega – odvisno katero zgodbico uporabimo in jo vržemo v smeti.

 Z različno dinamiko in hitrostjo pripovedovanja ponovimo suho umivanje skupaj z otroki še enkrat.

Povdarki naj bodo na odpiranju in zapiranju pipe, kapljici mila, topli vodi in eni brisači.

Nato otroke razdelimo v male skupine glede na število umivalnikov, ki jih imajo v posamezni skupini.

Otroci se postavijo vsak k svojemu umivalniku.

Najprej jim spet demonstriramo, kako odpremo pipo – z zapestjem ali komolcem in jo tako tudi zapremo, nato s pomočjo zgodbice namilimo roke, jih speremo in obrišemo.

Nato otroci pod nadzorom med pripovedovanjem in našo suho demonstracijo umivajo roke z milom in tekočo vodo.

Na koncu si roki do suhega obrišejo s papirnato brisačo, ki jo v obliki žogice vržejo v koš za smeti.

Evalvacija Otroci, ki ostanejo v igralnici, vmes na list papirja narišejo zgodbico umivanja rok – tisti del, ki so si ga najbolj zapomnili.

Za nagrado dobijo žig.

Na koncu jih prosimo, naj risbico pokažejo staršem, jim povedo zgodbico o umivanju rok in jim pokažejo, kako so se danes v vrtcu naučili umiti roke in zakaj je takšno umivanje rok pomembno za ohranitev zdravja.

Vzgojitelje prosimo, da bodo pozorni, kako si bodo umivali roke in naj jih vzpodbujajo k higienskemu umivanju rok po lulanju, kakanju, pred jedjo, ko bodo prišli v vrtec ...

Opis zgodbic, ki otrokom lahko popestri umivanje rok in ga naredi bolj zabavno Roka naj bo močna in naj z zapestjem ali komolcem odpre pipo.

Roki damo pod vodo in ju dobro podrgnemo drugo ob drugo pod tekočo vodo.

Nato z močno roko - z zapestjem ali komolcem pipo zapremo.

Vzamemo kapljico mila. 10 Milo razmažemo, da se naredijo mehurčki.

 

1.      Poletna zgodbica

Traktor se pelje po cesti in zagleda dva travnika, na katerih je visoka trava (dlani drgnemo drugo ob drugo, nato podrgnemo še hrbtni površini obeh rok – lahko z glasom imitiramo glas traktorja - tratatata).

Nato traktor vzame kosilnico (razklenemo prste, jih prekrižamo in s premikanjem naprej in nazaj zdrgnemo vsak prst posebej).

Ko je trava pokošena, vzame traktor obračalnik in z obračanjem suši pokošeno travo (primemo palec in ga umivamo s krožnimi gibi - najprej na eni in nato na drugi roki).

Ko je trava posušena, traktor vzame grablje s petimi vilicami/palčkami in travo na obeh travnikih pograbi (dlan ene roke malo upognemo in z drugo roko s konicami vseh pet prstov popraskamo po dlani – otrokom lahko ob tem rečemo – joj kako žgečka, se pri tem smejimo - in nato vse ponovimo z drugo roko).

Ko je travnik očiščen, se traktor odpelje in pomaha (primemo zapestje in ga krožno vrtimo v obe smeri, ponovimo z drugo roko, ob tem rečemo: travnik nasvidenje, spet bom prišel, ko bo trava visoka).

Roka naj bo močna in naj s komolcem ali zapestjem odpre pipo.

Roki damo pod vodo in temeljito splaknemo pod toplo tekočo vodo (vmes lahko pripovedujemo, kako se traktorju mudi, da bo čim prej prišel pod streho, ker je začelo deževati).

Nato spet z močno roko zapremo pipo in roki otresemo v umivalnik (lahko povemo, da je traktor prispel v hlev in strese posušeno travo - seno na tla hleva).

Na koncu vzamemo eno brisačko in si z njo temeljito obrišemo roki.

Ko je roka suha, iz brisače naredimo žogo in jo vržemo v koš za smeti (v zaključku lahko rečemo, da smo naredili balo iz sena, ki jo bodo pojedli konji, krave in druge živali, ko bo zunaj sneg).

 

 

 

2.      Zimsko snežena zgodbica

Traktor se pelje po zasneženi cesti, na obeh straneh ceste sta zasnežena tudi pločnika (dlani drgnemo drugo ob drugo, nato podrgnemo še hrbtni površini obeh rok – z glasom lahko imitiramo glas traktorja - tratatata).

Nato traktor vzame plug in pluži cesto (razklenemo prste, jih prekrižamo in s premikanjem naprejnazaj zdrgnemo vsak prst posebej).

Traktor nato vzame veliko lopato in počisti oba pločnika, najprej na eni in nato na drugi strani ceste (primemo palec in ga umivamo s krožnimi gibi - najprej na eni in nato na drugi roki).

Ker je na cesti in pločnikih ostal led, namesti veliko trdo strgalo/lopato, ki očisti led, da pešci na pločniku ne bodo padli (dlan ene roke malo upognemo in z drugo roko s konicami vseh petih prstov 11 popraskamo po dlani – otrokom lahko ob tem rečemo – joj kako praska/žgečka, se pri tem smejimo - in nato vse ponovimo z drugo roko).

Ko so cesta in pločnika očiščeni snega, se traktor odpelje in pomaha (primemo zapestje in ga krožno vrtimo v obe smeri, ponovimo z drugo roko, ob tem rečemo: cesta nasvidenje, spet bom prišel, ko boš spet zasnežena).

Roka naj bo močna in naj s komolcem ali zapestjem odpre pipo.

Roki damo pod vodo in temeljito splaknemo pod toplo tekočo vodo (vmes lahko pripovedujemo, kako se traktorju mudi, da bo čim prej prišel pod streho).

Nato spet z močno roko zapremo pipo in roki otresemo v umivalnik (lahko povemo, da so to snežinke, ki so ostale na strehi traktorja).

 Na koncu vzamemo eno papirnato brisačko in si z njo temeljito obrišemo roki.

Ko je roka suha, iz brisače naredimo žogico in jo vržemo v koš za smeti (v zaključku lahko rečemo, da smo naredili snežno kepo).

 

Viri:

 

 Čiste roke za zdrave otroke. https://www.youtube.com/watch?v=7JGNsH5uHGY

ZDRAVE NAVADE PREDŠOLSKIH OTROK – DODATEK  http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_vz_vrtec_delavnice_2017.pdf


Last modified: Friday, 17 April 2020, 8:55 AM