Logaritemska funkcija je definirana kot :

\(f(x)=\log_{a} {x}\)

1. Df=R+ in 

2. Pri ima logaritemska funkcija pol. Ordinatna os je asimptota njenega grafa.

3. Ničla logaritemske funkcije f(x)=logax je pri Graf logaritemske funkcije seka abscisno os v točki .

4. Značilna točka grafa je .

5. Logaritemska funkcija je neomejena.

6. Če je osnova  logaritemske funkcije večja od  je funkcija naraščajoča.

če pa je osnova med  in , je funkcija padajoča.


Modifié le: jeudi 19 mars 2020, 08:42