Prikazana galerija: Tehniški muzej in barje

Prikaz Tehniškega muzej Bistra in Ljubljanskega Barja.