Poveži avtorje in njihova dela!

Slovenski avtorji in avtorice (pisatelji/ce, pesniki/pesnice, ilustratorji/ilustratorke).

  • Vsi našteti so prejemniki oz. prejemnice Levstikove nagrade za življenjsko delo.
  • Avtorica aktivnosti nima avtorskih pravic za uporabljeno slikovno gradivo - vse fotografije so vzete s spleta in uporabljene zgolj v izobraževalne namene (ustvarjanje spletne aktivnosti za vajo).