Priročni slovarček


Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

C

Coursera

Platforma, ki ponuja spletne tečaje. Ime je izpeljano iz angl. besede course, tečaj.


I

Igrifikacija

(na področju učenja in izobraževanja) Uporaba načinov razmišljanja in mehanizmov,  ki so običajni v igri,  z namenom aktivnega sodelovanja učenca pri reševanju določenega problema


M

MOOC

angl. massive open online course; spletno izobraževanje, ki je načeloma dostopno velikemu številu udeležencev

gl. MOST


MOST

množičen odprt spletni tečaj - spletno izobraževanje, ki je načeloma dostopno velikemu številu udeležencev

gl. MOOC


V

Vtičnik

programska komponenta, ki dograjuje programe in jim doda funkcionalnost