Caratteri speciali | TUTTI

Pagina:  1  2  (Successivo)
  TUTTI

D

Daljnovidnost

Daljnovidnost je motnja vida, kjer oddaljene predmete vidimo jasno, na blizu pa vidimo megleno. Da izostrimo predmete od blizu, moramo nositi zbiralno lečo.


Desetiške predpone

so okrajšave za vrednosti, ki so večje ali manjše od osnovne enote.

MEGA = 10

KILO = 103

HEKTO = 102

DEKA = 10

DECI = 10-1

CENTI = 10-2

MILI = 10-3

MIKRO = 10-6

F

Fizikalna količina

je rezultat merjenja. Poznamo: 

  • temperatura,
  • čas,
  • dolžina,
  • ploščina,
  • prostornina,
  • teža ...

K

Kratkovidnost

Kratkovidnost je motnja vida, kjer vidimo jasno na blizu in megleno na daleč. Da izostrimo oddaljene predmete moramo nositi razpršilno lečo.


L

Leča

Leča je stvar, ki jo najdemo v očesu, očalih, teleskopih, lupah ... Z lečami si pomagamo tudi pri okvari oči. Namreč to je prosojen predmet, ki prepušča in lomi svetlobo. Žarke svetlobe zbere ali razprši. Tako poznamo zbiralne in razpršilne leče.

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/143/index7.html

Lom svetlobnega žarka

Pri ponazarjanju loma svetlobnega žarka bodi pozoren/pozorna na:

vpadno pravokotnico (črtkano)

lomni kot je manjši kot vpadni (če je površina, v katero žarek vstopa gostejša - ZRAK > VODA)

svetlobni žarek je vedno ravna črta označena s puščico


M

Merilnik

je instrument ali merska priprava, s katero merimo fizikalne količine:

  • termometer,
  • ura,
  • meter,
  • tehtnica ...


Merjenje

je postopek, s katerim skušamo določiti značilnosti nekega predmeta. 

Za merjenje fizikalnih količin uporabljamo merske priprave ali merilnike. Meritev zapišemo z merskim številom in enoto.

Ponavadi uporabljamo mednarodni sistem enot.


Merska enota

Kadar izmerimo neko količino, to zapišemo s številko in enoto, na primer cm. 5 je mersko število, cm so merska enota.

Pri računanju je pomembno, da znamo merske enote pravilno pretvarjati.

Mersko število

Kadar izmerimo neko količino, to zapišemo s številko in enoto, na primer 5 cm. 5 je mersko število, cm so merska enota.


Pagina:  1  2  (Successivo)
  TUTTI