OPV - odgovori na pogosta vprašanja (FAQ) in geografski šolski slovarček


Na srečanjih se nabere veliko vprašanj, ki so pogosta na več srečanjih. Poskušali bomo odgovoriti nanaje. Ampak gre za MNENJE, ne za tolmačenje zakonodaje.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

V

večernica - četrtkova, geografska

Videokonferenčno polurno srečanje geografov v zimskem času tretji četrtek ob 20.00. Praviloma na naslovu https://vox.arnes.si/zrss_si-geografija

Pobudnik zanjo je bila e-razvojna skupina geografov, podpirata pa jo Društvo učiteljev geografije Slovenije in ZRSŠ.