Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

V

večernica - četrtkova, geografska

Videokonferenčno polurno srečanje geografov v zimskem času tretji četrtek ob 20.00. Praviloma na naslovu https://vox.arnes.si/zrss_si-geografija

Pobudnik zanjo je bila e-razvojna skupina geografov, podpirata pa jo Društvo učiteljev geografije Slovenije in ZRSŠ.