Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

avtonomija

samostojnost; položaj, v katerem sam upravljaš z razmerami in procesi, ki niso neposredno predpisani.

---------------------------------------------------------

učiteljeva avtonomnost - učiteljeva pravica, da (v okviru pravil) sam načrtuje in izvaja pouk

avtonomija šolskega prostora - učiteljeva dolžnost, da pouk in njegove udeležence zaščiti pred zunanjo prisilo in notranjo prisilo, ki ne izhaja iz splošnih družbenih in zakonsko opredeljenih načel.

----------------------------------------------------------

Ločeno mnenje:

Učitelj lahko samjostojno izbira učne metode in vsebine. Ne sme pa samovoljno interpretirati ali relativizirati (v imenu avtonimije) demokratično dogovorjenih šolskih pravil, pravilnikov in zakonodaje.

I.L.