OPV - odgovori na pogosta vprašanja (FAQ) in geografski šolski slovarček


Na srečanjih se nabere veliko vprašanj, ki so pogosta na več srečanjih. Poskušali bomo odgovoriti nanaje. Ampak gre za MNENJE, ne za tolmačenje zakonodaje.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

avtonomija

samostojnost; položaj, v katerem sam upravljaš z razmerami in procesi, ki niso neposredno predpisani.

---------------------------------------------------------

učiteljeva avtonomnost - učiteljeva pravica, da (v okviru pravil) sam načrtuje in izvaja pouk

avtonomija šolskega prostora - učiteljeva dolžnost, da pouk in njegove udeležence zaščiti pred zunanjo prisilo in notranjo prisilo, ki ne izhaja iz splošnih družbenih in zakonsko opredeljenih načel.

----------------------------------------------------------

Ločeno mnenje:

Učitelj lahko samjostojno izbira učne metode in vsebine. Ne sme pa samovoljno interpretirati ali relativizirati (v imenu avtonimije) demokratično dogovorjenih šolskih pravil, pravilnikov in zakonodaje.

I.L.