Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno


Dodajte primer skripta, ki ste ga našli, še bolje, ki ste ga sami izdelali in preizkusili - in rešuje konkreten problem. Zapišite dovolj podrobno, da bo res uporabno za nekoga, ki ni bil zraven, ko ste skript izdelovali in uporabljali. Kategorije opisa naj na primer vsebujejo:

  • naslov, ki naj bo dovolj podroben, da olajša iskanje
  • za kateri jezik (recimo python) in za katero različico (recimo v kateri verziji pythona je bilo uporabljeno / preizklušeno)
  • skript - če le ni predolg, naj bo kar v besedilu objave, saj se priponke rade izgubijo med prenašanjem med slovarji
  • v samem skriptu dovolj komentarjev / pojasnil, da razume delvanje skripta celo nekdo, ki jezika ne pozna dobro!
  • vir (citat), če je bil del ali celoten skript povzet iz drugega vira


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

R

Razdelitev rastrov (slice)

Razdeli ali prerazporedi obseg vrednosti vhodnih celic na območja z enakim intervalom, enako površino ali na naravne skupine (natural breaks).


Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-toolbox/slice.htm 


Reklasifikacija (Reclassify)

Reklacifikacija (sprememba) vrednosti rastrskega sloja.

Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/reclassify.htm