Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno


Dodajte primer skripta, ki ste ga našli, še bolje, ki ste ga sami izdelali in preizkusili - in rešuje konkreten problem. Zapišite dovolj podrobno, da bo res uporabno za nekoga, ki ni bil zraven, ko ste skript izdelovali in uporabljali. Kategorije opisa naj na primer vsebujejo:

  • naslov, ki naj bo dovolj podroben, da olajša iskanje
  • za kateri jezik (recimo python) in za katero različico (recimo v kateri verziji pythona je bilo uporabljeno / preizklušeno)
  • skript - če le ni predolg, naj bo kar v besedilu objave, saj se priponke rade izgubijo med prenašanjem med slovarji
  • v samem skriptu dovolj komentarjev / pojasnil, da razume delvanje skripta celo nekdo, ki jezika ne pozna dobro!
  • vir (citat), če je bil del ali celoten skript povzet iz drugega vira


Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

I

Import MODIS EVI

Orodje neposredno iz spleta prenese posnetek MODIS v obliki veg. indeksa EVI, za izbrano območje in datum


Interpolacija (Kriging)

Interpolira točke, da dobimo rastrski zvezni sloj.


http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//009z0000006n000000.htm


Iz mozaika v raster (Mosaic To New Raster)

Več rasterskih slik združi v en raster.

Vir : http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/data-management-toolbox/mosaic-to-new-raster.htm


Izvoz datoteke MXD v PDF

Skript izvozi datoteko mxd, ki se nahaja na določeni lokaciji, v datoteko pdf. Nastavljati je mogoče vse izvozne parametre, ki jih lahko nastavimo pri izvozu iz odprtega dokumenta.