Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno


Dodajte primer skripta, ki ste ga našli, še bolje, ki ste ga sami izdelali in preizkusili - in rešuje konkreten problem. Zapišite dovolj podrobno, da bo res uporabno za nekoga, ki ni bil zraven, ko ste skript izdelovali in uporabljali. Kategorije opisa naj na primer vsebujejo:

  • naslov, ki naj bo dovolj podroben, da olajša iskanje
  • za kateri jezik (recimo python) in za katero različico (recimo v kateri verziji pythona je bilo uporabljeno / preizklušeno)
  • skript - če le ni predolg, naj bo kar v besedilu objave, saj se priponke rade izgubijo med prenašanjem med slovarji
  • v samem skriptu dovolj komentarjev / pojasnil, da razume delvanje skripta celo nekdo, ki jezika ne pozna dobro!
  • vir (citat), če je bil del ali celoten skript povzet iz drugega vira


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

C

Create Filled Contours - izdelaj plastnice z višinskimi pasovi

Contours are lines that connect locations of equal value in a raster dataset. They are useful because they can show the shape of the phenomena represented by the raster surface that may be otherwise difficult to see.

In addition to raster and contour line representations of surfaces, visualizing and symbolizing surfaces as contour polygons can provide useful capabilities.  For example, querying the particular polygon can give you the area of elevation values between 100 m and 200 m, or allow you to select the polygon that represents the perimeter of a water body, or summarize all the vegetation types within each contour range.

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=22d6a18db6e246a08a9411fcc5a1f32d