Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno


Dodajte primer skripta, ki ste ga našli, še bolje, ki ste ga sami izdelali in preizkusili - in rešuje konkreten problem. Zapišite dovolj podrobno, da bo res uporabno za nekoga, ki ni bil zraven, ko ste skript izdelovali in uporabljali. Kategorije opisa naj na primer vsebujejo:

  • naslov, ki naj bo dovolj podroben, da olajša iskanje
  • za kateri jezik (recimo python) in za katero različico (recimo v kateri verziji pythona je bilo uporabljeno / preizklušeno)
  • skript - če le ni predolg, naj bo kar v besedilu objave, saj se priponke rade izgubijo med prenašanjem med slovarji
  • v samem skriptu dovolj komentarjev / pojasnil, da razume delvanje skripta celo nekdo, ki jezika ne pozna dobro!
  • vir (citat), če je bil del ali celoten skript povzet iz drugega vira


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3
  ALL

P

Pro Change Detector - prepznavanje sprememb med feature sloji

Detect changes or differences between two feature layers and output feature classes of added, deleted and unchanged features.

This tool lets you do brute force change detection between two File Geodatabase feature layers and write the delta and unchanged features to new feature classes.  If your data has a known primary key then features with any key value in both added and deleted outputs will be an update in DBMS terms.

You can choose any combination of geometry and attributes to define your comparison and you can have selections on both input feature layers to further refine your area or features of interest.  When working with selections the reading of input features will appear to be irregular in speed, this is because only selected features are reported "percent complete" while the entire dataset is scanned by the FMEObjects process.

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=aa1517232ee04870915a9222fac7e7c9


R

Razdelitev rastrov (slice)

Razdeli ali prerazporedi obseg vrednosti vhodnih celic na območja z enakim intervalom, enako površino ali na naravne skupine (natural breaks).


Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-toolbox/slice.htm 


Reklasifikacija (Reclassify)

Reklacifikacija (sprememba) vrednosti rastrskega sloja.

Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/reclassify.htm


S

Seštevanje (Addition)


T

Trend (3D)

Interpolira površje s točkami, ki uporabljajo metodo trenda. 


http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/3d-analyst-toolbox/trend.htmU

Ustvari naključni raster (Create Random Raster)

Ustvari nov rastrski podatkovni niz z distribucijo, ki jo definirate sami


Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/data-management-toolbox/create-random-raster.htm


V

Vidljivost (Visibility)

Določi vidljivost posamezne celice od točke opazovanja.Page: (Previous)   1  2  3
  ALL