Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno


Dodajte primer skripta, ki ste ga našli, še bolje, ki ste ga sami izdelali in preizkusili - in rešuje konkreten problem. Zapišite dovolj podrobno, da bo res uporabno za nekoga, ki ni bil zraven, ko ste skript izdelovali in uporabljali. Kategorije opisa naj na primer vsebujejo:

  • naslov, ki naj bo dovolj podroben, da olajša iskanje
  • za kateri jezik (recimo python) in za katero različico (recimo v kateri verziji pythona je bilo uporabljeno / preizklušeno)
  • skript - če le ni predolg, naj bo kar v besedilu objave, saj se priponke rade izgubijo med prenašanjem med slovarji
  • v samem skriptu dovolj komentarjev / pojasnil, da razume delvanje skripta celo nekdo, ki jezika ne pozna dobro!
  • vir (citat), če je bil del ali celoten skript povzet iz drugega vira


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  (Next)
  ALL

I

Iz mozaika v raster (Mosaic To New Raster)


Izvoz datoteke MXD v PDF

Skript izvozi datoteko mxd, ki se nahaja na določeni lokaciji, v datoteko pdf. Nastavljati je mogoče vse izvozne parametre, ki jih lahko nastavimo pri izvozu iz odprtega dokumenta.


K

Kopiraj raster (Copy Raster)

Shrani kopijo rastrskih podatkov ali pretvori mozaični podatkovni niz v en sam rastrski sloj


Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/data-management-toolbox/copy-raster.htm


L

Linijska gostota (Line Density)

Izračuna razsežnost na enoto območja iz linij, ki se nahajajo v polmeru okoli vsake celice.


http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/line-density.htm


M

MCDA analiza TOPSIS

TOPSIS tehnika rangiranja kriterijev

N

Naklon (Slope)


Neighborhood Circle

Z določanjem radiusa (po številu celic ali v merski enoti) določamo velikost sosedstva neke celice


http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/NbrCircle/005m0000005w000000/


Nova projekcija (New Projection)


P

Poravnavanje roba enega shapefilea na rob drugega shapefilea (Snap)

Skript poravna rob ali točke enega shapefiela z robom drugega shapefilea, ki se nahaja v radiju, ki ga določimo. Poravnava je lahko narejena na najbližjo točko, rob ali končno točko linije ali poligona. Skript lahko uporabimo za topološko nepravilne vektorske linijske ali poligonske podatke, ki bi lahko predstavljali težavo pri nadaljnjih analizah.


Primerjanje rastrov (Raster compare)

Primerja lastnosti dveh rastrskih podatkovnih nizov, dveh rastrskih katalogov, ali dveh skupaj zlepljenih rastrov, ter prikaže rezultate primerjave. 


Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/data-management-toolbox/raster-compare.htmPage: (Previous)   1  2  3  (Next)
  ALL