Fizikalna količina

je rezultat merjenja. Poznamo: 

  • temperatura,
  • čas,
  • dolžina,
  • ploščina,
  • prostornina,
  • teža ...

» FIZIKA 8